دستگاه کارتخوان سیار

کارتخوان بیسیم verifone 670

تومان2,200,000

دستگاه کارتخوان سیار

کارتخوان بیسیم صفحه رنگی PAX S90 

تومان3,300,000

دستگاه کارتخوان ثابت

کارتخوان ثابت verifone 520

تومان1,800,000