دستگاه کارتخوان سیار

کارتخوان بیسیم verifone 670

تومان1,950,000

دستگاه کارتخوان سیار

کارتخوان بیسیم صفحه رنگی PAX S90 

تومان2,750,000

دستگاه کارتخوان ثابت

کارتخوان ثابت verifone 520

تومان1,500,000