مرکز تخصصی تعمیرات ، سرویس و پشتیبانی انواع دستگاههای کارتخوان ثابت و سیار بانکی

مرکز تخصصی تعمیرات ، سرویس و پشتیبانی انواع دستگاههای کارتخوان ثابت و سیار بانکی

 
رفع تمپر و تعمیر انواع دستگاه کارتخوان ثابت و سیار بانکی

رفع تمپر و تعمیر انواع دستگاه کارتخوان ثابت و سیار بانکی شامل :

   رنگی و سیاه و سفید    PAX  S 90 انواع پکس  – 

   رنگی و سیاه و سفید    Verifone 670 – 680 – 675  انواع وریفون   – 

   رنگی و سیاه و سفید     PAX  S 910 انواع پکس  – 

  رنگی و سیاه و سفید     PAX  S 910 mini انواع پکس  – 

  رنگی    PAX  D210 انواع پکس  – 

    سیاه و سفید    Injenico 7910 انواع اینجنیکو – 

   رنگی     Castles  (V5S / V3 ) انواع کستل  – 

( سرویس و نگهداری انواع دستگاه های کارتخوان ثابت و سیار بانکی )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.