مقاله ارائه مدلی جهت ارزیابی و سنجش آمادگی الکترونیکی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی

خلاصه مقاله

با توجه به رشد گسترده و سریع خدمات بانکداری الکترونیک، اعتماد به عنوان یک عامل کلیدی محیط کسب و کار مهم تر شده است که می تواند بر نگرش مشتریان و استفاده از بانکداری الکترونیک تاثیر بگذارد. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر اعتماد الکترونیکی مشتریان در بانکی الکترونیکی بانک است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که عوامل ایجاد اعتماد، عوامل موثر بر اعتماد الکترونیکی و عوامل موثر بر اعتماد الکترونیکی در بانکداری الکترونیک بانکی چیست. بر این اساس، ادبیات نظری اعتماد الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته و مدل مفهومی طراحی شده است. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.