مقاله نگاهی به فرایند آموزش معماری با رویکرد افق های نوین آموزشی با محوریت IT

خلاصه مقاله

حرکت جهانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای تغییر ساختار آموزش معماری، با دگرگونی جوامع از جوامع سنتی به جوامع دانایی محور و بهره گیری از شرایط نوین ارتباطی پدید آمده است. مسئولان کشور تغییر شرایط جهانی و نیاز به تغییر در نظام آموزشی کشور را به خوبی درک کرده اند و این امر به وضوح در اسناد مصوب وزارت آموزش و پرورش به چشم می خورد. مسئولان به خوبی آگاهند که آنچه که در جامعه دانایی محور ارزش محسوب می شود، تولید علم و دانش است. می توان دانشگاه های هوشمند را فضایی آموزشی در نظر گرفت که تحقق جامعه دانایی محور را میسر خواهد ساخت. در این راستا در پژوهش حاضر اساس آموزش معماری با محوریت فناوری اطلاعات در عصری که دیجیتالی شدن در هزاره سوم حرف اول را می زند و در چند سال آینده شاهد پیشرفت بیشتر کشورمان در این زمینه و حضور هر چه بیشتر ابزار هوشمند در کلیه فضاها خواهیم بود؛ در نظر گرفته شده است. در پژوهش حاضر ابتدا به بررسی دیدگاه هایی در رابطه با آموزش و رویکردهای نوین آموزشی، آموزش معماری پرداخته شده و در ادامه به تأثیر حضور فناوری اطلاعات و ابزارهای نوین آموزشی در آموزش معماری و تأثیر آن در انعطاف پذیری فضا پرداخته شده است. در گام بعدی به بررسی سیستم های هوشمند ساختمانی که در طراحی دانشکده معماری به کار گرفته شده است؛ پرداخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.